Symbol hada

Symbol Hada

Centrala Kraków

Drazí přátelé,
srdečně vás zveme na přednášku Lukáše Karase s názvem Symbol Hada, která se uskuteční 10. 4. 2018 od 19:00 v Pražském klubu Centrála.

Pokud se začneme blíže seznamovat se symbolem hada, tak nás brzy překvapí prostý fakt jeho rozpornosti. Jednou vidíme hada jako pokušitele a podruhé jako posvátné zvíře a nejchytřejší bytost. Někdy pozorujeme hada ve spojení s zemskými silami a jinde zase jako bájného opeřeného hada.
V moha stvořitelských mýtech stojí had na počátku jako tvůrčí princip stvoření.
Symbol hada je univerzální, setkáváme se s ním ve všech náboženstvích, v mnoha mytologiích a pohádkových příbězích. Povaha hada totiž vypovídá něco důležitého o skutečnosti, nejen o skutečnosti psychické, ale lze jej interpretovat také metafyzicky. Had je jak tvůrcem vesmíru, tak i jeho obnovitelem.
V přednášce se např. dozvíme, proč je v buddhismu had vnímán jako ochránce Buddhovy nauky a proč byl Ježíš Kristus s hadem spojován a jaký vztah má k životu, k času a k uskutečnění.

Matka mě zrodila, a ji samotnou já plodím. Jako had, to znamená jako Úroboros, obtěžkává, plodí, rodí, požírá a zabijí sám sebe, a také se povyšuje skrze sebe samého.
(Duch Merkurius - C.G. Jung)

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.“
(Jan 3,14).
.........................................................................................................................
Vstupné dobrovolné
Bosch Dicentis System do głosowania Bilety Dreamstate