Rozpoznanie przedpola. Sława Harasymowicz

Rozpoznanie Przedpola. Sława Harasymowicz

Bunkier Sztuki Kraków

[for English scroll down]

Sława Harasymowicz, „Rozpoznanie przedpola. Re-konstrukcja rodzinnej przeszłości”

Trauma & Revival. Wyobrażanie sobie przyszłych przeszłości / mierzenie się z historią
Pokazy filmów / III edycja

Kuratorka: Katarzyna Bojarska (we współpracy z Iwoną Kurz)
Rozmowa z artystką: Gabriela Sułkowska
140 min

Nie tylko przeszłość jest obcym krajem, gdzie wszystko wygląda nieco inaczej, by sparafrazować L.P. Hartleya – to samo można powiedzieć o własnej historii rodzinnej, gdzie czuć się jak w domu niekoniecznie równa się dobrze ją znać. Harasymowicz podejmuje próbę rekonstrukcji wojennych losów członków swojej rodziny. Usiłuje interpretować prywatne i publiczne archiwa, które przechowują rozproszone fragmenty traumatycznej przeszłości, i określić się wobec nich. Artystka wykorzystuje te fragmenty, by stworzyć podwaliny dla praktyk pamięciowych, wspomnień i możliwych rekonstrukcji. Podczas spotkania w Bunkrze Sztuki zaprezentuje swój multimedialny projekt i opowie o różnych aspektach swoich poszukiwań w rozmowie z Gabrielą Sułkowską.

O artystce:
SŁAWA HARASYMOWICZ to artystka posługująca się wieloma mediami, w tym rysunkiem, grafiką, fotografią i wideo, instalacją i tekstem. Studiowała w Royal College of Art w Londynie i na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie przygotowuje projekt doktorski w Central Saint Martins w Londynie. Wystawiała m.in. w londyńskim Muzeum Freuda (2012) i w Poetry Library w ośrodku Southbank Centre (2016). Otrzymała nagrodę V&A Illustration Award oraz stypendium Arts Foundation, jak również stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Urodziła się w Krakowie, a obecnie mieszka i pracuje w Londynie i Ramsgate we wschodniej części hrabstwa Kent.

O prowadzącej:
GABRIELA SUŁKOWSKA to doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje nad tematem wyobraźni moralnej i sztuki współczesnej jako laboratorium empatii. Członkini Kolektywu Kuratorskiego: http://www.oznaczplaszow.com/kolektyw-kuratorski/

Ilustracja: Sława Harasymowicz, „Bez tytułu”, 2016, sitodruk (akryl) na podstawie rysunków

[ENG]

Sława Harasymowicz, “Reel Static. Looking into Family Frames”

Trauma and Revival Imagining Future Pasts / Handling History
3rd edition of film screenings

Curators: Katarzyna Bojarska (in collaboration with Iwona Kurz)
Conversation: Gabriela Sułkowska
140 min

Not only is the past a foreign country where things are being done differently – to paraphrase L.P. Hartley – the same can be said about one’s family history, where feeling at home does not necessarily equal knowing it well and in detail. The artist pursues a multi-media reconstruction of the war history of the members of her family. She is trying to interpret and respond to private and public archives which store fragments of troubled pasts, which she then re-orders as a building material for mnemonic practices, recollections and reconstructions. Harasymowicz will present her multi-stage project and talk about various aspects of her inquiry with Gabriela Sułkowska.

About artist:
SŁAWA HARASYMOWICZ is an artist working across a diverse range of media including drawing, screen printing, lens-based media, installation, and text. She studied at the Royal College of Art in London and Jagiellonian University, and is now a PhD candidate at Central Saint Martins, London. She has exhibited at The Freud Museum, London (2012) and The Poetry Library, Southbank Centre, London (2016) among others. She was awarded the V&A Illustration Awards and the Arts Foundation Fellowship, as well as the Polish Ministry of Culture and National Heritage scholarship. She was born in Kraków, Poland, and currently lives and works between London and Ramsgate, East Kent.

About host:
GABRIELA SUŁKOWSKA is a PhD candidate in Cultural Studies at Jagiellonian University. She is working on the issues of moral imagination and contemporary art as a laboratory of empathy. Member of the Curatorial Collective: http://www.oznaczplaszow.com/kolektyw-kuratorski/

Illustration: Sława Harasymowicz, „Untitled”, 2016, two drawing-based screen prints with acrylic paint
Bosch Dicentis System do głosowania Bilety Dreamstate