Niezręczność // Gosia Stasiewicz // wernisaż

Niezręczność Gosia Stasiewicz Wernisaż

Coffee Planet Wrocław

.....for english scroll down.....

Wystawa fotografii Gosi Stasiewicz pt. „Niezręczność”.

Gosia Stasiewicz – wrocławianka. Absolwentka University of Westminster, London – Photographic Arts. Jej dyplom „Awkwardness” był pokazywany m.inn. w londyńskiej galerii The Old Truman Brewery oraz London Gallery West.
14 lutego , nieprzypadkowo w dzień zakochanych, odbędzie się wrocławski wernisaż wystawy.
„Celem niezręcznej pozy jest przedstawienie surowych obrazów różnych postaci, ludzkich osobowości i ich ekspresji w obcym otoczeniu. To studium ludzkiej interakcji między fotografem, modelem i widzem, w odniesieniu do niezręcznej sytuacji.”

Exhibition of photographs by Gosia Stasiewicz titled "Awkwardness".

Gosia Stasiewicz - a Wroclaw resident. Stasiewicz graduated from the University of Westminster, London - Photographic Arts. Her work "Awkwardness" was shown, among others in The Old Truman Brewery Gallery and London Gallery West. On 14 February, it is not a coincidence that on the day of lovers, there will be a vernissage of the Wrocław exhibition.
„The objectives of an awkward pose are to depict raw images of diverse characters, personalities of people and their expression in a strange environment. It’s a study of human interaction from photographer to model to viewer in regards to an uncomfortable situation.”
Bosch Dicentis System do głosowania Bilety Dreamstate